השוואת מתחרים

בצע השוואה בין מערכת Ekran למוצרי ניטור מובילים בתחום ניטור והקלטת פעילות משתמש וספקים

Feature Ekran System ObserveIT Balabit Netwrix User Activity
Deployment mode agent-based software agent-based software hardware-based network proxy agent-based software
Monitored platforms
Windows XP and higher + + + +
Unix (Telnet and Console sessions) on demand + + -
Linux (Telnet and Console sessions) + + + -
Mac OS - - + -
Infrastructure coverage
Record any session on terminal server (RDP, LogMeIn, radmin) + + + +
Record any local session + + - +
Record console sessions for Windows + + + +
Agnostic to network protocol and client application + + - +
User Experience
Internal User Authentication and Windows Integrated Authentication + + + +
Customizable user permissions + + + +
Remote installation/uninstallation of Clients + - - +
Management via Web console + + + -
MSSQL database support + + - +
Embedded database support + - + -
View monitoring results over the Internet + + - -
Basic recording functionality
Video replay of every session + + + +
Real-time playback for live sessions + + + -
Multi-monitor recording  + + - -
Real-time alerts  + + -
Policy-based recording
By user name + + + +
By computer + + + +
By active windows title + + - +
By application name + + - +
By URL  + + - -
By protocol - - + -
By events + + + -
By set frequency + + - +
Recording includes:
Mouse move + + + +
GUI element selection + + + +
Complete keylogging + - + +
Selective keylogging - + - -
Selective system events - + - -
Index by Active window title + + - -
Index by user interface text  - + - -
Index by Active application name + + - +
Index by full screen text - - + -
Host name + + + +
User name + + + +
Date/time + + + +
Visited URLs + + - -
IP associated with a host + + + -
Logging USB device connections - - - -
Network file transfer shadowing - - + -
Magnifier option (zoom in screenshot regions) + + + -
Searching, Reports and Export
Search by metainfo + + + +
Basic activity reports + + + +
Manual reports + + - -
Schedule for report autogeneration and mailing + + + +
Saving session in encrypted format (forensic) + + + -
Export screenshots to external formats + + -
Export video to the external formats + - + -
Authorization and user messaging 
Secondary demand-response login + + + -
Manual authorization in runtime - - + -
Integration with Ticket system(s) - + + -
Deliver policy rules to the users by messaging + + - -
Solution work and security
Easy system maintenance + + - +
Efficient data storage (minimal disk space utilization) + + + +
Encrypted network channel + + + +
Minimal agent CPU utilization + (<5%) +(<5%) + +(<10%)
Agent-server encryption + + + +
Watchdog mechanism + + not necessary +
Uninstall driver-level self-protection + - not necessary -
Agent auto-updating + + not necessary +
Audit trail for system users - + + +
USB device blocking - - - -
SIEM system integration + + - -
Integration with network-based IDS systems - - + -
Database archiving - + + -
גרסת ניסיון
התחל היום ונסה את מערכת Ekran והתקן בסביבה שלך
או נסה את הדמו שלנו און ליין.

בקשו גישה ל-EKRAN כדי לקבל גרסה אינטראקטיבית לניסיון

שדות חובה*

האימייל שלך*

שם פרטי ושם משפחה*

טלפון*

שם חברה*

שים לב: גם אם כבר ביקשת גישה ולסיסמא שלך פג התוקף אתה עדין תוכל לבקש בקשה חוזרת!

Close